byggservice västervik
byggservice västervik
byggservice västervik
byggservice västervik
byggservice västervik

Våra tjänster

Vi utför alla slags bygg-, måleri-, och kakel/klinker arbeten. Vi åtar oss även totalentreprenader,
då vi har goda kontakter med övriga underentreprenörer.
Ex. på arbeten vi utför:

* Om- och tillbyggnad
* Nybyggnation
* Renoveringar
* Måleri
* Kakel & klinkers